م. آزاد ـ کی از همه پُر زورتره (شنیداری)

کی از همه پُر زورتره؟
بازآفرینی: م. آزاد

با صدای:
بیژن مفید
جمیله ندائی
هوشنگ توکلی
علیرضا مجلل
سیاوش طهمورث
صدرالدین زاهد
شیما مفید
موسیقی متن: کریم گوگردچی
طرح و نقاشی از: ابراهیم حقیقی
تهیه‌شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. تهران، سال ۱۳۵۳

فایل شنیداری (دانلود)

* * *

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone