امیر نادری: برنده (کانون پرورش فکری کودکان)

امیر نادری برنده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

برنده
کارگردان: امیر نادری
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۶۲ ـ ۱۳۵۷

امیر نادری قبل از این‌که فیلم دونده را بسازد، قبل از انقلاب قرارداد ساخت فیلمی با نام برنده را با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امضا می‌کند و مشغول ساخت می‌شود که وقایع انقلاب ۵۷  پیش می‌آید.. بعد از انقلاب، مدیریت کانون پرورش فکری از امیر نادری می‌خواهد که فیلم برنده را تمام کند. او نوزده دقیقه پایانی فیلم را بدون صداگذاری مونتاژ می‌کند و تحویل می‌دهد تا به این‌صورت مدیریت کانون پروش فکری را به ساختن فیلم دونده متقاعد کند. فیلم برنده در واقع به نوعی پیش‌نویس فیلم دونده است.

 

برنده
سناریست و کارگردان: امیر نادری
دستیار کارگردان: رضا ظهیری
مدیر فیلمبرداری: فیروز ملک‌زاده
دستیار فیلمبردار: علی باقری
مونتاژ: موسی افشار / محمد حقیقی
صدا: چنگیز صیاد
دستیار صدا: حسن مرادی
کادر فنی: بهمن ملکی / حسن باقری
مدیر تولید: عباس غلامی
دستیار تولید: صفر میرجلیلی
تیتراژ: سیامک اشرفی‌نیا
با شرکت: بچه‌های فلکه دوم بندر عباس

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!