قدمعلی سرامی: قصه دوستی (کانون پرورش فکری)

قدمعلی سرامی قصه دوستی

قصه دوستی
نویسنده: قدمعلی سرامی
تصویرگر: نسرین خسروی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

قدمعلی سرامی قصه دوستی

خلاصه کتاب:
در دهکده‌ای، پیرزن تنهایی زندگی می‌کرد که مرد او سالها پیش از آن،‌ مرده بود. او پسر یا دختری هم نداشت که او را مادر صدا کند. زن به زندگی ساکت خود عادت کرده بود. او فقط یک بز کوچک شیرده و لاغر داشت که هر روز باید برای او خوراک تهیه می کرد. یک روز در بازار ده، چشمش به یک گربه‌ی سیاه و سفید آتشپاره افتاد و او را به خانه‌ی خود آورد.
پس از مدتی که از زندگی گربه در خانه پیرزن گذشت، آنها بسیار با هم دوست شدند، ‌اما گربه کاسه شیر پیرزن را بیشتر دوست داشت و به همین دلیل دم قشنگ و پُر موی خود را بر سر این دوستی گذاشت،‌ اما . . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: قصه دوستی
نویسنده: قدمعلی سرامی
تصویرگر: نسرین خسروی

موضوع: داستان
گروه سنی: ب ( سالهای دوم و سوم دبستان), ج (سالهای چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: با جلد شمیز ۷۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۵
شمارگان چاپ: ۱۵۵۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!