داستان شب: گرگ

داستان شب رادیو ایران قدیم

گرگ
نوشته: پرویز خطیبی
کارگردان: اکبر مشکین
گوینده داستان: رضا معینی

بازیگران:
● رامین فرزاد
● مسعود تاجبخش
● علی‌اصغر عسگریان
● حمید منوچهری
● مهین دیهیم
● سرور عیوقی
● باقر کریم‌پور
● مهین نثری
● حسین امیرفضلی
● منیژه زرین
● عباس نوروزی
● بهرام وطن‌پرست
● محسن فرید
● اکبر مشکین

* * *

error: Content is protected !!