داستان شب: نقابدار خیوه

داستان شب رادیو ایران قدیم

نقابدار خیوه
نوشته: محمد مجلسی
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده داستان: مانی

بازیگران:
● منیژه زرین
● عذرا
● علی محزون
● حسین امیرفضلی
● رامین فرزاد
● مسعود تاجبخش
● سیروس ابراهیم‌زاده
● باقر کریم‌پور
● عباس نوروزی

* * *

error: Content is protected !!