برنامه رادیویی گلچین هفته ۶

برنامه گلچین هفته رادیو ایران قدیم

تاریخ پخش از رادیو ایران: جمعه ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۴
● معرفی محتوای برنامه گلچین هفته / گوینده: تاجی احمدی
● پیش درآمد ماهور / درویش‌خان / خاطره‌ی روح‌الله خالقی از درویش‌خان
● صنیف به یاد داری / گروه پایور / خواننده: محمدرضا شجریان
● ایستگاه / شعر:‌ عبدالله الفت / آهنگ: رضاقلی ملکی / خواننده:‌ سیما بینا
● گل بانه / آهنگ کردی / تنظیم:‌ مرتضی حنانه
● سپیده‌ی سحر / شعر: رضوان / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده: مرضیه
● رنگ / دستگاه چهارگاه / مهدی خالدی
● به کنارم بنشین / شعر: رهی معیری / آهنگ: مهدی خالدی / خواننده: دلکش
● پر کن پیاله را / شعر: فریدون مشیری / آهنگ: فریدون شهبازیان / خواننده:‌ محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!