برنامه رادیویی گلچین هفته ۷

رادیو گلچین هفته رادیو ایران قدیم

تاریخ پخش از رادیو ایران: جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۵۴
● معرفی محتوای برنامه گلچین هفته / گوینده: تاجی احمدی
● پیش درآمد شوشتری / حسن کسایی / محمدرضا لطفی / ناصر فرهنگفر
● سرگذشت اکبرخان نوروزی به روایت حسن کسایی
● آواز همایون / تاج اصفهانی
● در باغ سعدی / شعر: سعدی / آهنگ:‌ جواد معروفی / خواننده: عهدیه
● اشک پدر / شعر و دکلمه: نادر نادرپور / علی‌اصغر کردبچه / محمدرضا شجریان
● سرگشته / هوشنگ ابتهاج / همایون خرم / خواننده: حسین قوامی
● گریز / هوشنگ ابتهاج / فریدون شهبازیان / نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!