برنامه رادیویی گلچین هفته ۸

گلچین هفته رادیو ایران قدیم

تاریخ پخش از رادیو ایران: جمعه ۷ آذر ماه ۱۳۵۴
● معرفی محتوای برنامه گلچین هفته / گوینده: تاجی احمدی
● 01:16 ویژه برنامه‌ی یادبود استاد ابوالحسن صبا
● 06:11 قطعاتی در دشتی / ابوالحسن صبا / حبیب‌الله بدیعی
● 13:34 چهار مضراب‌های: زنگ شتر، بهار مست، سامانی / رحمت‌الله بدیعی ـ فرامرز پایور
● 20:21 به یاد گذشته‌ها (آخرین اثر ابوالحسن صبا) تنظیم و اجرا: گروه شیدا
● 23:03 سرگشته / هوشنگ ابتهاج / همایون خرم / خواننده: الهه
● 29:33 آوای تنهایی / تورج نگهبان / فریدون شهبازیان / الهه
● 35:34 خال و زلف (تیر مژگان) / تنظیم آهنگ: فریدون شبهازیان / نادر گلچین
● 44:58 لیلا خانم / شعر: محلی بیرجندی / تنظیم: گروه پایور / خواننده: سیما بینا
● 52:27 توضیح در باره آرم برنامه / درویش‌خان / فرامرز پایور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!