برنامه رادیویی گلچین هفته ۱۰

گلچین هفته رادیو ایران قدیم

تاریخ پخش از رادیو ایران: جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۳۵۴
● معرفی محتوای برنامه گلچین هفته / گوینده: تاجی احمدی
● هزار دستان / شعر و آهنگ: امیر جاهد / قمرالملوک وزیری
● 05:09 هزار دستان / شعر و آهنگ: امیر جاهد / محمدرضا شجریان
● 10:46 ای بی‌خبران / معینی کرمانشاهی / همایون خرم / هایده
● 17:22 معرفی علی‌اصغر بهاری (کمانچه)
● 25:21 ترانه / هوشنگ ابتهاج / فرامرز پایور/ مرضیه
● 33:02 ابیاتی از سعدی/ به روایت عبدالله‌خان دوامی / محمدرضا شجریان
● 40:51 بهانه / سیاوش کسرایی / جواد معروفی / عهدیه
● 46:14 تصنیف باد خزان / ملک‌الشعرای بهار / درویش‌خان / محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!