برنامه رادیویی گلچین هفته ۱۱

برنامه رادیویی گلچین هفته ۱۱

تاریخ پخش از رادیو ایران: جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۵۴
● بهانه‌ها / شعر: محمدعلی بهمنی / آهنگ: علی جعفریان / خواننده: مرضیه
● فسانه / نیما یوشیج / جواد معروفی / سیما بینا
● گفتاری در باره ساز عود / داستان ابراهیم، پسر مهدی، برادر هارون‌الرشید / گوینده: تاجی احمدی
● عزیزم سوزه / شعر: محلی بختیاری / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● شاهد / شعر: حافظ / آهنگ: مصطفی کسروی/ خواننده: عهدیه
● گریه لیلی/ آهنگ: اسدالله ملک / تنظیم آهنگ: جواد معروفی
● ابیاتی از سعدی / ویلون:‌ حبیب‌الله بدیعی / ضرب: جهانگیر ملک / خواننده: محمودی خوانساری
● غم هستی / شعر: بهادر یگانه / آهنگ: جواد لشگری / خواننده: معارفی
● تصنیف خسرو خوبان / گروه شیدا: محمدرضا شجریان / خواننده: محمدرضا شجریان
● رنگ سه‌گاه / علی‌اکبرخان شهنازی / گروه سماعی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!