داستان شب: سه خواهر

داستان شب رادیو ایران قدیم

سه خواهر
نوشته‌: الکساندر پوشکین
اقتباس: محمد مجلسی
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: هوشنگ بروشکی
گوینده داستان: مانی

بازیگران:
● شهلا
● ثریا
● هوشنگ بهشتی
● مهناز شیرانی
● هوشنگ سارنگ
● عباس مصدق
● سیما
● اکبر مشکین
● مسعود تاجبخش

* * *

error: Content is protected !!