برنامه رادیویی گلچین هفته ۱۲

برنامه گلچین هفته رادیو ایران قدیم

● 00:00 معرفی محتوای برنامه گلچین هفته / گوینده: تاجی احمدی
● 01:21 پیش درآمد دشتی / رکن‌الدین مختاری / اجرای گروه سماعی
● 05:21 ترانه شانه بر زلف پریشان / عارف قزوینی / خواننده: نادر گلچین
● 15:09 کوه غم / شعر: بیژن سمندر / آهنگ: منصور نریمان / خواننده عهدیه
● 19:23 ادامه داستان ابراهیم، پسر مهدی، برادر هارون‌الرشید / گوینده: تاجی احمدی
● 32:20 باغ آتشین / شعر: عبدالله الفت / آهنگ: کاسعلی اکبرپور / خواننده: سیما مافیها (مرجان)
● 36:11 چشم نرگس / محمدرضا شجریان
● 46:09 تا تو با منی (ترانه) / هوشنگ ابتهاج / آهنگ:‌ جواد معروفی / خواننده: سیما بینا
● 53:43 رنگ دشتی / موسی‌خان معروفی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!