داستان شب: قصر خوشبختی

داستان شب رادیو ایران قدیم

قصر خوشبختی
نوشته: پرل باک
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده داستان: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● مورین
● رامین فرزاد
● بهمن زرین‌پور
● ثریا قاسمی
● سیروس ابراهیم‌زاده
● بهزاد
● مسعود تاجبخش
● فریدون اسماعیلی
● محسن رضائیان
● حمید منوچهری

* * *

error: Content is protected !!