داستان شب: همسر بیگناه

داستان شب رادیو ایران قدیم

همسر بیگناه
اقتباس: عزیز‌الله حاتمی
گوینده داستان: مانی

بازیگران:
● ژاله‌ محتشم
● تاجی احمدی
● مهدی علیمحمدی
● احمد قدکچیان
● عباس مصدق
● غلامحسین بهمنیار
● پرویز بهادر

* * *

error: Content is protected !!