برنامه رادیویی گلچین هفته ۱۹

برنامه رادیویی گلچین هفته ۱۹

● ویژه برنامه‌ای در بزرگداشت «حسین تهرانی» در دومین سال درگذشت او
● 00:46 توضیح در باره‌ی این برنامه / تاجی احمدی
● 02:20 قبل از «تهرانی» ضرب چه بود و نوازنده‌ی آن چه شخصیتی داشت.
● 06:13 زندگی‌نامه‌ی حسین تهرانی 07:18 آموزش ضرب در محضر استاد حسین اسماعیل‌زاده / حسین تهرانی
● 16:43 در خلوت غم / شعر: هوشنگ ابتهاج / آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: مرضیه
● 32:32 نقل خاطره‌ای از «روح‌الله خالقی»‌ در باره‌ی «حسین تهرانی
● 35:06 نظر «هوشنگ ابتهاج» در باره قطعه‌ی «لکوموتیو» اثر حسین تهرانی
● 40:29 چهار مضراب ابوعطا / ویلون: ابوالحسن صبا / ضرب: حسین تهرانی
● 43:19 فرامرز پایور از «حسین تهرانی»‌ می‌گوید.
● 47:52 قطعه زرد ملیجه / سنتور: فرامرز پایور / ضرب حسین تهرانی
● 52:21 اوج / شعر: لعبت والا / آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!