برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۰

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۰

● 00:59 آهوی وحشی / اسماعیل مهرتاش (ملوک ضرابی) / فرامرز پایور (عبدالوهاب شهیدی)
● 13:00 پیش درآمد حسن کسایی / فریدون ناصری / محمدرضا لطفی / ناصر فرهنگ‌فر
● 17:02 من و دل (پروانه) / خواننده: پوران / معرفی اعضای گروه سماعی
● 24:17 سرگشته / شعر:‌ هوشنگ ابتهاج / آهنگ: همایون خرم / خواننده: حسین قوامی
● 30:57 چهار مضراب‌های ابوالحسن صبا / فرامرز پایور / رحمت‌الله بدیعی / محمد اسماعیلی
● 37:16 سوز و گداز / منسوب به علی‌اکبر شیدا / تنظیم:‌ گروه شیدا / خواننده: سروش ایزدی
● 44:28 با بلبل شیدا / دوبیتی‌های بابا طاهر / آهنگ: حسن یوسف‌زمانی / خواننده:‌ سیما بینا

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!