برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۳

برنامه گلچین هفته ۲۳

گلچین نوروزی ( ۱ )
● 00:43 عید بر عاشقان مبارک باد / شعر: مولوی / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده:‌ مرضیه
● 03:07 شادباش سال نو دست اندرکاران برنامه گلچین هفته به شنوندگان / تاجی احمدی
● 04:15 ابیاتی از سعدی و فرودسی با صدا و ضرب مرشد مرادی
● 12:29 رنگ «کوراوغلو» از ردیف دستگاه ماهور / فرامرز پایور
● 16:08 عزیز / ترانه محلی بیرجندی / خواننده: سیما بینا
● 20:46 رنگ ناز / علینقی وزیری / تنظیم و اجرا: گروه مفتاح
● 23:01 بهار دلکش / شعر: ملک‌الشعرای بهار / تنظیم: فرامرز پایور / دوریش‌خان
● 28:20 رنگ شور / رکن‌الدین مختاری / ارکستر فرهنگ و هنر
● 31:17 چه بخواهی چه نخواهی / شعر: میرناصر شریفی / آهنگ: مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / خواننده: دلکش
● 37:09 رنگ اصفهان / دوریش‌خان
● 39:10 سرود بهار / شعر:‌ فریدون مشیری / آهنگ: فرهاد فخرالدینی / خواننده: فریدون فرهی
● 42:26 به گردش فروردین / شعر و آهنگ: امیر جاهد / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده: سروش ایزدی
● 49:36 می نوش / شعر: گلچین گیلانی / آهنگ: فرامرز پایور / تنظیم: فریدون شهبازیان / خواننده: نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!