برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۲

برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۲

قعطه چهارگاه کاری از فرهاد فخزالدینی، تجربه‌ی تازه‌ای برای آواز ایرانی به همراه ارکستر / خواننده:‌ محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!