برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۹

برنامه گلچین هفته ۲۹

● 00:51 پیش درآمد افشاری / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه پایور
● 05:57 گلریزان (ای بهار دلنشین) / شعر: بیژن ترقی / آهنگ: روح‌الله خالقی / خواننده: بنان
● 13:03 بازخوانی تصینف قدیمی / محمدرضا شجریان
● 16:07 چه بخواهی، چه نخواهی / شعر: میرناصر شریفی / آهنگ: مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / خواننده: دلکش
● 21:51 ترانه‌ای با صدای محمد گلریز / گروه شیدا
● 26:26 امان از این دل / شعر و آهنگ: امیر جاهد / خواننده: سروش ایزدی
● 34:57 اوج (به یاد حسین تهرانی) / شعر: لعبت والا / آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: نادر گلچین
● 44:05 عزیز / ترانه محلی بیرجندی / تنظیم آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: سیما بینا
● 51:14 رنگ پریچهر و پریزاد / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه پایور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!