برنامه رادیویی گلچین هفته ۳۰

برنامه گلچین هفته ۳۰

● 00:46 پیش‌ درآمد نوا / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه سماعی
● 05:41 تصنیف نوا / درویش‌خان / تنظیم و اجرا:‌ گروه سماعی / خواننده: محمدرضا شجریان
● 11:33 به گردش فروردین / شعر و آهنگ: امیر جاهد / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده: سروش ایزدی
● 18:34 در باره مسابقه اجرای چهار مضراب درویش‌خان / ابوالحسن صبا
● 19:56 چهار مضراب ماهور (تار) / فرهنگ شریف
● 25:21 پیوند عشق / شعر: ماهدخت مخبر / آهنگ: اکبرپور / خواننده: نادر گلچین
● 29:55 پیش درآمد همایون / رکن‌الدین مختاری / گروهی از دانشجویان رشته موسیقی دانشگاه تهران
● 37:32 افسانه / شعر: نیما یوشیج / آهنگ: جواد معروفی / خواننده: سیما بینا
● 42:57 ابیاتی از حافظ / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 49:25 رنگ کوراوغلو / تنظیم: فرامرز پایور / ارکستر فرهنگ و هنر

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!