برنامه رادیویی گلچین هفته ۳۷

برنامه رادیویی گلچین هفته ۳۷

● 00:45 پیش درآمد بیات ترک / جلیل شهناز
● 04:52 گوشه‌هایی از ابوعطا / حسن کسایی / جلیل شهناز / خواننده: تاج اصفهانی
● 12:09 بانو / ترانه محلی / سیما بینا
● 15:30 عزیزم سوزه / محلی بختیاری / عود و آواز: عبدالوهاب شهیدی
● 23:07 الا ساقیا / علی‌اکبر شیدا / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / خواننده: مرضیه
● 28:21 قطعه چهارگاه / فرهاد فخرالدینی / خواننده: محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!