برنامه رادیویی گلچین هفته ۳۸

برنامه گلچین هفته ۳۸

● 00:45 پیش درآمد ابوعطا / رضا محجوبی / تنظیم:‌ فرامرز پایور
● 04:59 ابوعطا / حسن کسایی / جلیل شهناز / خواننده:‌ تاج اصفهانی
● 11:32 چهار مضراب بیات ترک / جلیل شنهاز
● 18:08 در احوالات شوریده شیرازی / شاهد شیراز / گروه سماعی / خواننده: زیبا
● 24:44 خسرو خوبان / گروه شیدا / محمدرضا شجریان
● 28:00 بهانه / سیاوش کسرایی / جواد معروفی / عهدیه
● 32:17 زندگی / شعر: هما میرافشار / تنظیم آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 42:49 سبکبال / ساخته‌ی:‌ حسین دهلوی / پس از مرگ بلبل (موج) / شعر:‌ فریدون مشیری / خواننده:‌ مرضیه

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!