برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۵

برنامه گلچین هفته ۴۵

● ویژه برنامه «عارف قزوینی» (بخش دوم)
● 01:24 عبدالله‌خان دوامی از «عارف قزوینی» می‌گوید
● 04:19 تصنیفی از عارف قزوینی / صدای عبدالله‌خان دوامی / تار: درویش‌خان
● 06:58 تاریخچه تصنیف نمی‌دانم چه در پیمانه کردی به روایت عبدالله دوامی
● 12:29 افتخار آفاق / سابقه دلدادگی و آشنایی / خواننده:‌ محمدرضا شجریان
● 20:16 تصنیفی دیگر از عارف قزوینی با صدای سیما بینا
● 26:59 گریه را به مستی بهانه کردم / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 43:22 تصنیفی از عارف قزوینی با صدای غلامحسین بنان
● 47:58 تصنیف بلبل شوریده با صدای مرضیه

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!