برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۴

برنامه گلچین هفته ۴۴

● ویژه برنامه عارف قزوینی / از خون جوانان وطن / خواننده:‌ الهه
● 06:27 در باره «عارف قزوینی» / تاجی احمدی
● 09:11 از بان «عارف قزوینی» / شعر: هوشنگ ابتهاج / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده: محمدرضا شجریان
● 16:37 ادامه معرفی «عارف قزوینی» / تاجی احمدی
● 17:13 نخستین تصنیف «عارف قزوینی» از عشق و علاقه‌اش به دختری ارمنی در رشت / خواننده: سیما بینا
● 20:00 تصنیفی از «عارف قزوینی» که در استانبول ترکیه ساخته است / خواننده: غلامحسین بنان
● 26:25 گریه را به مستی بهانه کردم / عارف قزوینی / خواننده: مرضیه
● 37:45 گریه کن / عارف قزوینی / تنظیم: گروه سماعی / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 44:45 تصنیف در مایه افشاری با صدای الهه
● 49:31 جوانان وطن / عارف قزوینی / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / خواننده: محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!