داستان شب: کارآگاه

داستان شب رادیو ایران قدیم

کارآگاه
نوشته: جی. بی. پریستلی
ترجمه: مصطفی جنتی‌عطایی
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده: رضا معینی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● رامین فرزاد
● سیروس ابراهیم‌زاده
● منیژه زرین
● مهین دیهیم
● مهین شهرجردی
● مسعود تاجبخش
● عباس نوروزی
● مهین نثری

* * *

error: Content is protected !!