داستان شب: فرزند کوهستان

داستان شب رادیو ایران قدیم

فرزند کوهستان
نوشته: محمد مجلسی
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● محسن رضائیان
● اکبر مشکین
● مسعود تاجبخش
● ثریا قاسمی
● فرخنده
● فرشید
● بهزاد فراهانی

* * *

error: Content is protected !!