برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۲

برنامه گلچین هفته ۵۲

● 00:48 پیش درآمد سه گاه / گروه شنهاز
● 04:48 پرده اشک / حافظ / آهنگ: همایون خرم / تنظیم: فرامرز پایور / عهدیه
● 09:19 جامه‌دران / تار: جلیل شهناز / آواز: محمدرضا شجریان
● 14:46 رفتن / احمدرضا محسنی / سیما بینا
● 17:54 گوشه‌های از افشاری / اصغر بهاری ـ کمانچه
● 21:50 امان از این دل / امیر جاهد / سروش ایزدی
● 30:00 آهوی وحشی / حافظ / آهنگ: اسماعیل مهرتاش / تنظیم: فرامرز پایور / عبدالوهاب شهیدی
● 42:00 گریه‌ی لیلی / آهنگ: اسدالله ملک / تنظیم: جواد معروفی
● 47:14 بوی جوی مولیان / رودکی / روح‌الله خالقی / مرضیه، غلامحسین بنان
● 53:16 رنگ ماهور / فریدون شهبازیان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!