برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۱

برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۱

● 00:46 پیش درآمد شور / علی‌اکبر بهاری / گروه شیدا
● 07:04 در معرفی و شناخت «غلامحسین درویش‌خان»
● 07:56 عروس گل (ملوک ضرابی) / ملک‌الشعرای بهار / درویش‌خان / گروه سماعی به رهبری:‌ فریدون ناصری / سیما بینا
● 15:46 آواز حسین قوامی / تار جلیل شهناز
● 24:32 نمیدونی / هما میرافشار /آهنگ: آذرمیدخت دادگر / تنظیم: مرتضی حنانه / مرضیه
● 30:02 ترانه‌ای در دستگاه سه‌گاه / حافظ / عبدالوهاب شهیدی
● 41:27 ترانه‌ای بر اساس غزلی از پرویز ناتل خانلری / جواد معروفی / عهدیه
● 47:15 رویای وصال / رباعی از رودکی / فرامرز پایور / نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!