برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۴

برنامه گلچین هفته ۵۴

● 00:44 آغاز دومین سال پخش برنامه‌های گلچین هفته
● 02:09 ابیاتی از فخرالدین عراقی / آهنگ: مصطفی کسروی / خواننده: محمدرضا شجریان
● 10:24 الا ساقیا / مولوی / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / مرضیه
● 15:44 ترانه‌ای از شوریده شیرازی / گروه شیدا / نورالدین رضوی سروستانی
● 22:33 صبح شد باز (پروانه) / حبیب سماعی / تنظیم: فریدون ناصری / بازخوانی: پوران
● 30:56 مرغ سحر (قمرالملوک وزیری) / ملک‌الشعرا بهار / مرتضی نی‌داود / تنظیم: فرامرز پایور / نادر گلچین
● 36:05 گوشه‌هایی از بیات ترک / تار: محمدرضا لطفی
● 45:17 افسانه / نیما یوشیج / جواد معروفی / سیما بینا
● 50:58 داروگ / نیما یوشیج / محمدرضا لطفی / تنظیم: فرهاد فخرالدینی / محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!