برنامه رادیویی گلچین هفته ۵۵

برنامه گلچین هفته ۵۵

● 00:23 پیش درآمد ابوعطا / موسی معروفی / گروه سماعی
● 02:53 کبوتر / ملک‌الشعرای بهار / حسام‌السلطنه مراد / محمدرضا شجریان
● 13:11 هر چه بادا بادا / ابوسعید ابوالخیر / همایون خرم / تنظیم: فرامرز پایور / عهدیه
● 20:51 بیات زند (ترک) / تار: لطف‌الله مجد
● 30:04 سرگشته / هوشنگ ابتهاج / همایون خرم / حسین قوامی
● 36:34 پاییز / فروغ فرخزاد / حسنعلی ملاح / رامش
● 41:24 قطعه سه‌تار به همراه ارکستر / احمد عبادی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!