برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۲

برنامه گلچین هفته ۶۲

● 00:46 پیش درآمد شور / تنظیم: فرامرز پایور / تار: احمد عبادی
● 05:31 کبوتر / ملک‌الشعرای بهار / حسام‌السلطنه مراد / محمدرضا شجریان / گروه سماعی
● 11:59 آوای تنهایی / تورج نگهبان / فریدون شهبازیان / الهه
● 18:27 گوشه‌هایی در سه‌گاه / کمانچه: اصغر بهاری / ضرب: جهانگیر ملک
● 34:21 عروس دل از باد صبا / ملک‌الشعرا بهار / درویش‌خان / سیما بینا / گروه سماعی
● 41:43 روز ازل / مرتضی محجوبی / رهی معیری / غلامحسین بنان
● 48:28 رنگ ابوعطا / حسین‌خان اسماعیل‌زاده

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!