برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۱

برنامه گلچین هفته ۶۱

● 00:46 پیش درآمد چهار گاه / رکن‌الدین مختاری / تنظیم: محمدرضا لطفی / گروه شیدا
● 05:07 عروس / محلی بیرجندی / تنظیم: فرامرز پایور / سیما بینا
● 10:50 داروگ / نیما یوشیج / محمدرضا لطفی / محمدرضا شجریان
● 16:45 گوشه‌هایی در دستگاه ماهور / سنتور: منصور صارمی
● 25:01 به کنارم بنشین / رهی معیری / مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / دلکش
● 32:55 از صفحات قدیمی / آواز ظلی 40:55 قطعه‌ای برای سه‌تار و ارکستر / تنظیم: فرامرز پایور / تار: احمد عبادی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!