برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۵

برنامه گلچین هفته ۶۵

● 00:47 پیش درآمد افشاری / رضا محجوبی / تنظیم و اجرا: گروه شیدا
● 06:28 نرگس مست / امیر جاهد / عبدالوهاب شهیدی
● 12:38 انتظار / رضوان / محمدرضا لطفی / تنظیم: جواد معروفی / مرضیه
● 18:56 قطعاتی در ماهور / جلیل شهناز
● 34:28 همصدا (ترانه گیلکی) / تیمور گرگین / کاسعلی اکبرپور / ناصر مسعودی
● 38:13 عاشقی محنت بسیار کشید (قمرالملوک وزیری) / محمدرضا لطفی / هنگامه اخوان
● 45:50 برخیز / فریدون مشیری / حسن یوسف‌زمانی / نادر گلچین
● 49:50 رنگ ماهور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!