برنامه رادیویی گلچین هفته ۶۶

برنامه گلچین هفته ۶۶

● 00:48 پیش درآمد ماهور / درویش‌خان / تنظیم: فرامرز پایور
● 06:06 دستگاه راست پنچگاه (اجرا در حافظیه) محمدرضا لطفی / فرهنگفر / محمدرضا شجریان
● 09:52 به گردش فروردین / امیر جاهد / تنظیم: فرامرز پایور / سروش ایزدی
● 17:09 قطعه بیات ترک / ابوالحسن صبا / ویلون: ابوالحسن صبا
● 20:36 قطعه بیات ترک / ابوالحسن صبا / اجرا: محمدرضا لطفی / حسین عمومی / ناصر فرهنگفر
● 37:25 دامن‌کشان (محلی کردی) / حسن کامکار / تنظیم: فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 45:51 دل شیدا / علی‌اکبر شیدا / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / محمدرضا شجریان
● 53:17 رنگ ماهور (قهر و آشتی) / درویش‌خان / تنظیم: فرامرز پایور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!