برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۲

برنامه گلچین هفته ۷۲

● 00:45 پیش درآمد بیات ترک / ابراهیم منصوری / تنظیم و اجرا:‌گروه سماعی
● 04:16 تصنیفی در بیات ترک / هوشنگ ابتهاج / تنظیم: جواد معروفی / محمدرضا شجریان
● 11:21 قطعه‌ی دشستانی / تنظیم: فرامرز پایور / سیما بینا
● 24:20 پیش درآمد چهار مضراب / حسن کسایی / جلیل شهناز / آبتین جلالی
● 31:52 باد صبا / ملک‌الشعرا بهار / حسام‌السطلنه مراد / تنظیم: فرامرز پایور / سیمین غانم
● 44:08 رنگ ابوعطا / حسین اسماعیل‌زاده / گروه سماعی به رهبری فریدون ناصری

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!