برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۱

برنامه گلچین هفته ۷۱

● 00:46 قطعه نصاری در دستگاه نوا / گروه شیدا به رهبری: محمدرضا لطفی
● 08:43 دامن‌کشان (ترانه کردی ـ فارسی)‌ / حسن کامکار / تنظیم: فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 16:38 ترانه‌ی آذربایجانی / صفرعلی جاوید / خواننده: اباذر
● 22:21 عاشقی محنت بسیار کشید / ایرج میرزا / تار: لطفی ـ ضرب: ناصر فرهنگفر / هنگامه اخوان
● 29:54 چهار مضراب در سه گاه / ویلون: علی تجویدی
● 33:27 تصنیف ماهور / موسی معروفی / تنظیم: گروه سماعی / نادر گلچین
● 39:05 تصنیف امان از این دل / محمدعلی امیر جاهد / قمرالملوک وزیری
● 46:26 تصنیفی دیگر از ساخته‌های محمدعلی امیر جاهد / تنظیم: گروه سماعی
● 52:14 رنگ اصفهان / درویش‌خان / تنظیم و اجرا:‌ گروه شیدا

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!