برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۴

برنامه گلچین هفته ۷۴

● 00:47 سلسه موی دوست (پروانه) / سنتور: حبیب سماعی / تنظیم: گروه شیدا / رضوی سروستانی
● 09:14 آهنگ اشتیاق / فریدون مشیری / فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 15:42 قطعه زرد ملیجه / ابوالحسن صبا / تنظیم: فرامرز پایور
● 23:11 ترانه محلی بختیاری / تنظیم: روح‌الله خالقی / خوانندگان: حسین قوامی ـ‌ الهه
● 29:32 دستگاه نوا / سه‌تار: احمد عبادی
● 39:55 الا ساقیا /علی‌اکبر شیدا / گروه شیدا / مرضیه
● 45:10 قطعه تمرین رشتی / ابوالحسن صبا / تنظیم: فرامرز پایور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!