برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۴

برنامه گلچین هفته ۸۴

● 00:46 پیش درآمد شور / فرامرز پایور
● 06:57 غزلی از هوشنگ ابتهاج / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده: محمدرضا شجریان
● 16:28 عروس گل از باد صبا / ملک‌الشعرا بهار / درویش‌خان / تنظیم: گروه سماعی / سیما بینا
● 23:50 قطعه‌ای در ماهور / تار احمد عبادی همراه با ارکستر / تنظیم: فرامرز پایور
● 38:22 تصنفی در بیات ترک به روایت: حسین تهرانی / تنظیم: گروه شیدا / شهرام ناظری
● 49:24 رنگ افشاری / درویش‌خان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!