برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۳

برنامه گلچین هفته ۸۳

● 00:40 گوشه‌هایی از نوا / پیانو:‌ مرتضی محجوبی 07:49 اجرای کامل تصنیف «الا ای پیر فرزانه» با صدای پریسا و گروه حسین علیزاده

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!