برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۶

برنامه گلچین هفته ۸۶

● 00:40 پیش درآمد ماهور / سعید هرمزی / تنظیم: گروه سماعی به سرپرستی حسن ناهید
● 04:59 در کوچه‌سار شب / هوشنگ ابتهاج / محمدرضا لطفی / تنظیم: فریدون شهبازیان / محمدرضا شجریان
● 12:50 قطعه کوهستانی / ابوالحسن صبا / اجرای با ویلون: رحمت‌الله بدیعی
● 16:32 موسم گل / هنگامه اخوان 27:04 آواز شور / هنگامه اخوان / تار: محمدرضا لطفی
● 39:25 نوای نی / رهی معیری / مرتضی محجوبی / تنظیم: روح‌الله خالقی / غلامحسین بنان
● 48:10 قطعه‌ای در بیات اصفهان (رنگارنگ) / روح‌الله خالقی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!