برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۷

برنامه گلچین هفته ۸۷

● 00:46 پیش درآمدی در ردیف شور، گوشه‌ رضوی / گروه شیدا
● 03:18 خاکستر / صفای اصفهانی / آهنگ و اجرا: محمدرضا شجریان / تنظیم: فرهاد فخرالدینی
● 10:27 خاطره‌ای از «صادق هدایت» به نقل از «تقی تفضلی» به روایت «مهدی اخوان‌ثالث» / گوینده: ژالاک
● 26:02 روز ازل / رهی معیری / مرتضی محجوبی / مرضیه
● 33:03 شرح پریشانی / وحشی بافقی / لُرتا / اپرت یوسف و زلیخا
● 34:54 شرح پریشانی / عود و آواز: عبدالوهاب شهیدی 49:08 تصنیف نوا / خواننده: پریسا
● 53:00 رنگ پایان برنامه

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!