بیژن مفید ـ نمایشنامه‌ی شاپرک‌خانم

«شاپرک‌خانم» نیز نمایشنامۀ دیگر « بیژن مفید» برای کودکان و نوجوانان بود که در سال ۱۳۵۲ برای کانون پرورش فکری نوشت. این نمایش همان سال توسط  «دان لافون» به روی صحنه رفت.

«شاپرک‌خانم»
نویسنده و کارگردان: بیژن مفید
شاپرک‌خانم: سوسن مقصودلو
عنکبوت: بهمن مفید
ملخ: بیژن مفید
سوسکی: تامی
موسکی: سحر
سوسک مادر: فهیمه راستکار
کرم شب‌تاب: رضا رویگری
زنبور عسل: جمشید گرگین
مگس: سیروس ابراهیم‌زاده

بخش اول:
شاپرک‌خانم در دام «عنکبوت»
دیدار «شاپرک‌خانم» با «ملخ نجار»
آشنایی با «سوسکی» و «موسکی»
دیدار با «کرم شب‌تاب شهرفرنگی»

بخش دوم:
ای آفتاب، ای آفتاب، بر من بتاب!
دیدار شاپرک‌خانم با «زنبور عسل»
آشنایی با «مگس شعبده‌باز»
رهایی از انبار

* * *
فهرست مجموعه آثار «بیژن مفید» در این سایت

* * *