بیژن مفید ـ اولین پرواز (داستان کودکان)

«اولین پرواز» [گنجشک کوچولو]
اقتباس از اثر ماکسیم گورکی
کارگردان: بیژن مفید

پودیک بچه گنجشک: هنگامه یاشار
مامان گنجشک: شمسی فضل‌الهی
بابا گنجشک: رضا ژیان
مرنو خانِ گربه: رضا رویگری
گوینده: فهیمه راستکار
خواننده: هنگامه یاشار
شعر و آهنگ: بیژن مفید

* * *
فهرست مجموعه آثار «بیژن مفید» در این سایت

* * *

* * *