یادی از «برنامۀ کودک» رادیو ایران (۲)

شروع برنامۀ کودک در رادیو، با صدای «فضل‌الله صبحی مهتدی» بود. این برنامۀ پانزده دقیقه‌ای، با کلام «سلام بچه‌ها» آغاز می‌شد و در اصل بازگویی قصه‌ای قدیمی و فولکوریک بود. آنچه که بعدها با نام «قصه‌های صبحی» جمع‌آوری و در دو جلد به‌چاپ رسید. نام این برنامه «برنامۀ کودکان و داستان» بود.

مبتکر و پایه‌گذار «برنامۀ کودک»، به شکلی که میانسالگان امروز ما به‌یاد دارند، «داوود پیرنیا» بود. او که آمده بود تا طرح عظیم «برنامۀ گلها» را به اجرا بگذارد، در کنار آن مهم، «برنامۀ کودک» را نیز تدارک می‌دید. برنامه‌ای که کودکان، خود ـ و از جمله «بیژن» پسر خودش ـ مجری آن بودند، و غیر از خواندن داستان، به نکاتی دیگر که بیشتر مربوط به کودکان می‌شد، مثل  تربیت و رفتار، و یا آشنایی با بهداشت و رعایت آن می‌پرداخت.

قصه‌های صبحی، پس از مرگ او و تا شروع دورۀ جدید «برنامۀ کودک»، توسط کسانی چون «حمید عاملی» و دکتر «گلسرخی»، اجرا می‌شد.

اولین «برنامۀ کودکان» توسط «صبحی مهتدی» روز جمعه، ۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۹ اجرا شد. چهل و سه سال پیش [سال ۱۳۴۱]، زمانی که از اجرای اولین برنامه‌اش بیست و دو سالی می‌گذشت، در اجرای زندۀ یکی از برنامه‌هایش با حضور بچه‌ها در استودیو رادیو، از خاطرات خود، و از اولین اولین روز کار در رادیو گفته است.

صدای «صبحی مهتدی» را در تعریف آن خاطره از اینجا بشنوید!

* * *
یادی از برنامهٔ کودک رادیو ایران (پیش درآمد)
یادی از برنامهٔ کودک رادیو ایران (تاریخچه و چند ترانه)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone