صمد بهرنگی در ترانه‌های امروز

به‌یادمان و حرمت نام «صمد بهرنگی» به جز آنهایی که به زبان تُرکی وجود دارد، چند ترانه ـ سرود نیز به زبان فارسی ساخته و اجرا شده که یکی از آن‌چند، سرودی با نام «راه صمد» که دکتر «برلیان» خود شعر و آهنگش را ساخته و خود نیز آن را نواخته و خوانده است.

یا ترانه‌ٔ «باغ بهرنگ» با آهنگی از ساخته‌های «بابک بیات» و صدای «سیمین قدیری» که در کنار اسم و عنوان کتاب‌های «صمد»، از شخصیت‌های مشهور آثار او، مثل «اولدوز» و «ماهی سیاه کوچولو» نام برده می‌شود. آنچنان‌که «حبیب» در ترانه‌ی «خورشید» [دوست خوب بچه‌ها] از آن‌ها نام می‌برد.

یاد «ماهی سیاه کوچولو» اما با آن دلی که به دریا زد و راهی که پیش گرفت و سرنوشتی که پذیرای آن شد، در سال‌های اخیر دوباره به خاطره‌ها بازگشت و به شکلی نمادین در ترانه‌های روز بازگو شد.

در جعبه‌ی موسیقی این صفحه به‌جز آن ترانه ـ سرودها، نمونه‌هایی از این ترانه‌ها را نیز خواهید شنید. شما هم اگر نمونه‌های دیگری از ایندست سراغ دارید، خبر دهید تا به این مجموعه اضافه شود.

 

یادنامه‌ی «صمد بهرنگی» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!