یادنامه «صمد بهرنگی»

صمد بهرنگی

صمد بهرنگی
دوم تیر ماه ۱۳۱۸ ـ نهم شهریور ۱۳۴۷

صمد بهرنگی، شغل: آموزگار
«صمد بهرنگی» در ترانه‌های امروز
«رودخونه‌ها» ترانه‌ای به یاد «صمد بهرنگی»
حکایتِ ناگفته‌ی داستان«ماهی سیاه کوچولو»
ماهی سیاه کوچولو (شنیداری) (کانون پرورش فکری)
ماهی سیاه کوچولو (نوشتاری) (کانون پرورش فکری)
شعری ماندگار از «سایه» و خطی به یادگار از «صمد بهرنگی»
«غلامحسین ساعدی» از «صمد» می‌گوید (شنیداری ـ نوشتاری)
پارینه چون به کلبه‌ی من آمدی به ناز (سنگ مزار صمد بهرنگی)
«چه بنویسم صمد!؟» ساز و صدای «چای‌اوغلو» در رثای صمد بهرنگی
مرگ «صمد بهرنگی» به روایت «حمزه فراهتی» همراه او در روز واقعه

* * *

error: Content is protected !!