مهرداد بهار: جمشید شاه (کانون پرورش فکری)

مهرداد بهار جمشید شاه

جمشید شاه
نویسنده: مهرداد بهار
تصویرگر: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۶

مهرداد بهار جمشید شاه

خلاصه کتاب:
و خداوند آسمان را آفرید و زمین، آب و گیاهان را، حیوانات و پرنده‌ها و مردم را. آنگاه جمشید را آفرید و او را پادشاه حیوانات و مردم کرد. در روزگار او نه زمستان بود و نه تابستان، نه بیماری و نه مرگ، و همه راضی و خوشحال بودند. به این ترتیب، جمشید سیصد سال پادشاهی کرد.
کم کم زمین از حیوانات و مردم پر شد و علف برای گله‌ها و غذا برای مردم کمیاب گشت. جمشید غصه‌دار شد و برای چاره به فکرش رسید که پیش هرمزد، خدای خدایان،‌ برود و از او یاری بگیرد. آنگاه. . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: جمشید شاه
نویسنده: مهرداد بهار
تصویرگر: فرشید مثقالی

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۲۵ ریال
تعداد صفحات: ۳۱ صفحه
قطع کتاب: ۲۵ × ۲۵ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۹
چاپ هفتم: ۱۳۴۶
شمارگان چاپ: ۴۹۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!