سیاوش کسرایی: بعد از زمستان در آبادی ما (کانون پرورش فکری)

سیاوش کسرایی بعد از زمستان در آبادی ما

بعد از زمستان در آبادی ما
نویسنده: سیاوش کسرایی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۴۶

خلاصه کتاب:
یک روز غروب که عمو نوروز از سر کار برمی‌گشت؛ بچه‌های ده دورش را گرفتند و گفتند: «عمو نوروز! یک قصه برای ما بگو» عمو نوروز که خوش نداشت خواهش بچه‌ها را رد کند؛ روی کُنده‌ی درختی نشست و نفسی تازه کرد و گفت . . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: بعد از زمستان در آبادی ما
نویسنده: سیاوش کسرایی
تصویرگر: ؟

موضوع: داستان
گروه سنی: ب (سال‌های دوم وسوم دبستان)
ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۶ صفحه
قطع کتاب: ۲۳ × ۲۳ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۴۶
نوبت چاپ ششم: ۱۳۶۲
شمارگان چاپ: ۲۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!