می‌روم شب‌ها به ساحل (نگاهنگ)

می‌روم شب‌ها به ساحل‌ها
تا بیابم خلوت دل را
. . .

* * *

error: Content is protected !!