شهیار قنبری (صدای شاعر) غزل شیشه‌ای: گوگوش

دکلمه و شعر: شهیار قنبری
آهنگ: مهرداد آسمانی
ترانه‌خوان: گوگوش
این دکلمه ترانه در ساند کلود [+]

در تو خلاصه می‌شوم، با تو زلال می‌شوم
از پَر پیراهن تو، پُر پَر و بال می‌شوم

در شب یلدایی تو، صاحب روز می‌شوم
صاحب تحویل شبِ اولِ سال می‌شوم

در قفس ابری شب، ماهِ اسیر بوده‌ام
با تو رهاتر از همه، ماه هلال می‌شوم

تا ملکوت جذبه‌ات، شبانه راه می‌روم
چون‌که نظر کرده‌ی نور لایزال می‌شوم

برای از تو، من شدن؛ مرا مجال بس نبود
پس از تو در هوای تو، خود مجال می‌شوم

خاصیت سروده‌ها، تمام خواستن نبود
برای از تو دم زدن، شعر محال می‌شوم

جز غزل شیشه‌یی‌ام، شعر مرا سنگ بدان
چون پس از این شاعر تو، بر این روال می‌شوم

* * *